VetPoint Blog

Transfúzia

Indikácie

Pod pojmom transfúzia najčastejšie rozumieme náhradu krvi v prípade jej straty. V dnešnej dobe sa ale už nejedná iba o náhradu plnej krvi, ale aj o náhradu krvných produktov ako napríklad erytrocytov (červených krviniek) alebo plazmy. Viac

Fenka Saška s aspiračnou pneumóniou

Na nočnú pohotovosť bola predvedená dvojročná fenka írskeho vlkodava- Saša s chroptivým kašľom a akútne sa zhoršujúcim dýchaním, ktoré začalo po pobyte na chate. Viac

Fenka Kyra s babeziozou

Do našej nemocnice bola dovezená Kyra, 8 ročná nekastrovaná samica labradorského retrívra. Majitelia u nej zaznamenali nechuť do jedla, bolesti brucha a hnačku, všetko asi 12 hodín pred príchodom do našej nemocnice. Kyra bola práve uprostred hárania, hárala doteraz pravidelne, netrpela ani na falošné gravidity. Viac

Hugo, pes s veľkým srdcom.

V apríli 2010 k nám majiteľka priviedla svojho Huga, 3 ročnú Bordeaux dogu s tým, že sa mu už dlhší čas nalieva brucho vodou.

Viac

Kotercový kašeľ

Kotercový kašeľ, alebo aj infekčná laryngotracheitída (v anglickej literatúre označovaná ako infekčná tracheobronchitída), je akútne, veľmi nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, najmä hrtana, priedušnice a priedušiek, prejavujúce sa náhlym záchvatovitým kašlom, prípadne výtokmi z nosa a očí. Postihuje najmä psov, v menšej miere aj mačky, a stretávame sa s ním predovšetkým v oblastiach s veľkou koncentráciou zvierat (mestské aglomérácie, chovy, cvičiská, útulky a hotely a pod.).

Viac

Babezióza

Babezióza (tiež nazývaná aj Piroplazmóza), je celosvetovo rozšírené ochorenie spôsobené parazitmi červených krviniek z rodu Babesia. Títo paraziti spôsobujú primárne rozpad červených krviniek, pričom ochorenie môže prebiehať bez klinických príznakov, ale môže mať aj veľmi závažný (až fatálny) priebeh. Ochorenie je prenosné aj na ľudí, aj keď väčšinou prebieha asymptomaticky.

Viac

Dilatačná kardiomyopatia (primárne ochorenie srdcového svalu)

Čo to je?
Je to ochorenie srdcového svalu charakterizované dilatáciou všetkých štyroch oddielov srdca, hlavne však ľavej komory a zníženou schopnosťou srdcovej svaloviny kontrahovať sa. Ide o ochorenie, kedy sa ochorenie srdcového svalu objaví z neznámej príčiny, preto sa označuje aj ako idiopatické. Viac

FIP – mačacia infekčná peritonitída

FIP (anglicky Feline Infectious Peritonitis) je najčastejšou infekčnou príčínou smrti mačiek celosvetovo. Pôvodcom tohto ochorenia je mačací Coronavírus (RNA vírus). Tento vírus má 2 typy pričom každý z nich môže vyvolať spektrum príznakov ochorenia od asymptomatické ochorenia po hnačku až po FIP. Približne polovica infikovaných mačiek je mladšia ako 2 roky, ochorenie sa však môže prejaviť v akomkoľvek veku a najmä u mačiek z väčších spoločenstiev, alebo mačiek, ktoré takéto spoločenstvá (najmä výstavy) navštevujú. Je veľmi nepravdepodobné, aby FIP mala mačka, ktorá niekoľko rokov žije v domácnosti sama (nie je to vylúčené, chronická (“suchá”) forma má inkubačnú dobu aj niekoľko rokov).

Viac

Lymská borelióza

Lymská Borrelióza je najčastejšie diagnostikovaným ochorením, ktoré prenášajú kliešte a iný krv sajúci hmyz. Veľmi často je však diagnostikovaná mylne.

Viac

Mýty a pravdy pri ultrasonografickom vyšetrení malých zvierat.

V posledných rokoch sa ultrasonografické vyšetrenie stalo pomerne dostupným a obľúbeným vyšetrením, ktoré má oproti iným zobrazovacím technikám niekoľko výhod. Je úplne bezpečné keďže využíva zvukové vlny a nie žiarenie, v drvivej väčšine prípadov nevyžaduje sedáciu alebo anestéziu pacienta (oproti CT, MRI a aj RTG). Vyšetrenie však trvá dlhšie a vyžaduje určitú skúsenosť diagnostika, keďže oproti RTG sa jedná o dynamický obraz (RTG je statický) a tým aj náročnejší na posúdenie fyziologických alebo patologických stavov.

Viac