VetPoint Blog

Cystický adenokarcinom dělohy u králíka- klinický případ

Adenokarcinom dělohy je nejčastěji se vyskytujícím tumorem u samic králíka domácího. Tento typ tumoru se zřídka nachází u jedinců mladších čtyř let. Genetickou predispozici k tomuto onemocnění mají plemena Americký Tan, Holandský zakrslý, Francouzský stříbrný a Havana. U těchto plemen je incidence onemocnění u samic starších čtyř let 50 -80% (4).

S věkem prochází endometrium progresívními změnami, zvyšuje se celularita tkáně a ubývá obsahu kolagenu, dochází k atrofii glandulárního epitelu (1). Tyto změny mají za následek vznik celé řady patologických stavů na děloze a v konečném stádiu i vznik adenokarcinomu. Viac

Malí savci – kastrace, sterilizace a onemocnění pohlavního aparátu

 

Pokud se ptáte proč byste si měli nechat vykastrovat/sterilizovat svého králíka nebo morče je několik duvodu, proč byste o tom měli přemýšlet. Pokusím se vám objasnit všechny výhody a upozornit vás na rizika těchto zákroku. Viac

Neobvyklý případ nekrotické enteritidy u králíka a jeho řešení – klinický případ

Nekrotická enteritida je zřídka se vyskytujícím onemocněním u králíka domácího. V našem případě se jednalo o neobvyklou ložiskovou enteritidu, která vyústila v nekrózu dvou prstencovitých úseků tenkého střeva, která se projevila jako klinická střevní neprůchodnost. Podobné případy jsou o to problematičtější z toho důvodu, že klinické příznaky jsou ve většině případů velmi podobné s klinickými projevy ostatních onemocnění trávicího traktu a další diagnostické metody odhalí většinou pouze známky obstrukce a zástavu nebo zpomalení činnosti GIT. Pokud bychom se v našem případě nerozhodli pro chirurgickou intervenci s podezřením na přítomnost cizího tělesa, pacient by s největší pravděpodobností uhynul. Viac

Použití kaudálního epigastrického axiální flapu při rekonstrukci defektu po extirpaci novotvaru

 

Použití kožního flapu s arteria et vena epigastrica caudalis superficialis je v literatuře uváděno nejčastěji v souvislosti s krytím kožních defektu na mediální ploše stehna a na břiše. Z anatomického hlediska je důležité, že a. epigastrica caudalis, která prochází společně s v. epigastrica caudalis inquinálním kanálem, krví kaudální oddíl mléčné žlázy v rozsahu tří až čtyř mléčných bradavek. Tento úsek je tedy možné použít a transponovat na krytí kožních defektů nejčastěji na mediální straně pánevní končetiny. Viac

Co dělat když má králík hlavu na křivo??

Pokud má zvíře hlavu na křivo – tzv. Head tild-  má porušenou funkci tzv.vestibulárního aparátu. Tento vestibulární aparát je zodpovědný za rovnováhu a má dvě části. Viac

Močové kameny

Častým problémem močového ústrojí u králíku a morčat je tvorba močových kaménku a následně zápal a obstrukce vývodných cest močových. Králíci a morčata mají unikátní metabolismus vápníku a až 60% vápníku je vylučováno močí narozdíl od ostatních savcu kde je hladina vápníku v krvi regulována jinými mechanismy. Viac

Malí savci – Obezita


Se vzrustajícím počtem  králíku a morčat  chovaných ze záliby se stále častěji setkávám se obezitou u těchto jedincu. Kontrola hmotnosti a dusledné složení krmné dávky je mnohem snadnější řešení než snižování hmotnosti u obézních pacientu. Králíci mají velmi unikátní trávicí systém závislý na velmi křehkém  poměru  funkční mikroflóry. Každá dramatická redukce příjmu krmiva, kterou bychom chtěli dosáhnout snížení hmotnosti,  vede k porušení  této mikroflóry a trávicím problémum se závažnými dusledky. Viac

Malí savci – onemocnění trávicího traktu

Ve veterinární ordinaci se často setkáváme s onemocněními drobných savců, které často vycházejí pouze z neinformovanosti chovatele o biologii a potravním chování daného druhu. Účelem tohoto článku je ukázat majitelům těchto domácích mazlíčků, jak těmto chorobám předcházet. Viac

Malí savci- správné složení krmné dávky u jednotlivých druhů drobných bylinožravých savců chovaných v domácnosti

V přírodě se drobní savci jako králíci a morčata   živí potravou sestávající hlavně ze suché a čerstvé trávy, bylin a listí. Semena a ostatní složky potravy mají pouze ojediněle a proto není divu, že zvířata v přírodě netrápí obezita, problémy s trávením a se zubama. Viac

Příběh Amálky a jejích koťat

Jednoho dne v dubnu v časných ranních hodinách u nás v nemocnici zazvonil zvonek. Přede dveřmi stála zoufalá majitelka se svojí kočkou. Pacientkou byla ani ne roční kočka plemene britská modrá. Tato velmi milá a přítulná kočička se už od včerejšího večera snažila porodit svá koťata ale bez úspěchu. Viac