VetPoint Blog

Psíkom malých plemien psov občas nevychádza krok.

Mýtus: Psíkom malých plemien psov (obzvlášť yorkshire teriér, čivava)občas nevychádza krok a preto si tak „ poskočia“. Viac

Použitie maxilomandibulárneho externého fixátora- klinický prípad.

V predloženom článku je popísany prípad otvorenej trieštivej zlomeniny sánky u mačky spôsobenej strelným poranenim. Vzhľadom na lokalizáciu zlomeniny a rozsah roztrieštenia sme na fixáciu použili maxilomandibulárny externý fixátor. Hojenie prebiehalo bez komplikacií, pacient toleroval fixátor veľmi dobre a po 44 dňoch sme po posudení kontrolného rontgenogramu fixátor zložili. Počas doby hojenia mal pacient nasadenú esofagealnu nutričnú sondu, ktorú dobre toleroval do 42. dňa, kedy si ju náhle odstránil. Od prvého dňa po chirurgickom zákroku mal pacient tendencie spontánne prijímať tekutiny a kašovitú potravu. Viac

Metastazujúci zmiešaný testikulárny nádor u kryptorchidného psa spojený s hyperestrogenizmom.

S nádorovými zmenami kryptorchidných semenníkov sa stretávame pomerne často. Nie každý prípad prerastá až do takej patogenity ako popísaný pacient. Určite však nie je ojedinelý. Sme preto presvedčení, že včasná orchiektómia u takýchto zvierat je terapiou voľby a de facto jedinou možnou prevenciou pred podobnými komplikáciami. Viac

Použitie flapu m. sartorius pri rekonštrukcii traumatickej hernie brušnej dutiny u mačky.

V predloženej kazuistike je popísaný prípad chirurgického riešenia traumatickej hernie brušnej steny u mačky následkom tupého úderu. Rozsah defektu zahrňoval takmer polovicu brušnej dutiny. Aj napriek tomu nedošlo k poškodeniu vnútorných orgánov. Rekonštrukciu brušnej steny sme dosiahli kombináciou bilaterálnej repozície m. sartorius cranialis a použitím implantačnej mriežky. V pooperačnom období sme museli riešiť komplikáciubilaterálnu nekrózu kaudálnych dvoch mliečnych jednotiek, ktoré sme museli pri druhej operácii resekovať. Následná rekonvalescencia prebehla bez komplikácií a návratom pacienta do plnohodnotného života. V záverečnej diskusii je venovaná pozornosť technickým aspektom použitej metodiky ako aj príčinám vzniknutých komplikácií. Viac

Chirurgické riešenie perineálnej hernie-porovnanie dvoch metodík-použitie implantačnej mriežky a transpozícia m. semitendinosus.

Predložená kazuistika predkladá dve rôzne metodiky riešenia PH. Podrobnejšie popisuje menej používanú techniku transpozície m. semitendinosus. Ako pri mnohých iných chirurgických ochoreniach, ani tu neexistuje jednoznačná indikácia pre tú ktorú techniku. Je len na voľbe operatéra, jeho skúsenostiach a technickej zručnosti, pre ktorú sa rozhodne. Verím , že aj na základe predloženého článku bude rozhodovanie pre jeho čitateľa o niečo jednoduchšie. Viac

Ako z jednej nevinnej kosti bola vážna chirurgia hrudníka.

Alona je 13-ročná pudlíčka, apricot-ka. Veselá, hravá,minulý rok dokonca veľmi statočne prekonala chirurgický zákrok na našom pracovisku- ovariohysterektomiu z dôvodu pyometry (viac o tomto ochorení nájdete v našich odborných textoch). A tak ako veľa iných psíkov, aj Alona si rada pochutí na kostičkách. Viac

PLASTIKA MOPSLÍKA MAXÍKA.

 Keď sa povie plastika, každý si predstaví kozmetické úpravy hollywodských a dnes už vlastne aj našich „hviezd“ ale aj bežných smrteľníkov. Avšak plastiky kože sú ešte stále vo väčšej miere zákroky, ktoré slúžia zdravotným účelom a nie kozmetickým. Ako u ľudí tak aj u psíkov či mačiek. Viac

Vybrané ektoparazitózy psov a mačiek.

 

 

Jedno staré príslovie hovorí:„ Ak si chceš kúpiť lásku za peniaze – kúp si psa“. Dovolím si túto starú pravdu rozšíriť aj o spoločenský chov mačiek. V posledných desaťročiach sa chov psov a mačiek stal veľmi rozšírenou, dá sa povedať až módnou záležitosťou. Tak ako každá minca má dve strany, tak aj tento koníček má dva základné uhly pohľadu. Na jednej strane je to v skutku krásna a milá záľuba, na strane druhej je však zodpovednosť, ku ktorej sa takto chovateľ zaväzuje.  Jednou zo základných povinností je dbať a chrániť zdravie zvieratka a rovnako zdravie človeka. Z celej škály starostlivosti o zdravie sa zameria následujúci článok na problematiku ektoparazitov – vonkajších parazitov a konkrétne- blchy, kliešte a komáre.

Viac