VetPoint Blog

Hospitalizácia.

Od prvého dňa fungovania našej nemocnice máme k dispozícii možnosť hospitalizácie pacienta s 24-hodinovou starostlivosťou. Za obdobie nášho pôsobenia sme získali neoceniteľné skúsenosti pri zvládaní tejto náročnej úlohy. Okrem šiestich veterinárnych lekárov pracuje vo VetPointe  päť skúsených a dobre vyškolených veterinárnych sestier-technikov, bez ktorých by táto práca nebola možná. Takmer každodenne poskytujeme individuálnu starostlivosť zvieratkám po operáciách, úrazoch, pri zvládaní vážnych orgánových porúch a podobne. V prípade potreby ochotne zahospitalizujeme zvieratko napr. na pooperačnú starostlivosť, alebo pri rôznych urgentných stavoch, ktoré si vyžadujú práve 24-hodinovú hospitalizáciu.Od roku 2012 máme vyčlenenú samostatnú hospitalizačnú miestnosť pre mačacích pacientov. Zabezpečujeme tým optimálne podmienky pacientom so zvýšenými nárokmi na kľudné a tiché prostredie.

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme mailom/telefonicky alebo osobne.