VetPoint Blog

Slovo úvodom

Keďže pojem interná medicína zahŕňa veľmi široký rozsah odborností  a špecializácii, v následujúcom texte predkladáme štandardné členenie. Pri každej odbornosti, ktorú zastrešujeme, je stručná charakteristika rozsahu ponúkaných diagnostických a terapeutických možností nášho lekárskeho tímu.

Niekoľko príkladov toho, čomu sa venujeme nájdete v sekcii odborných textov a rovnako aj nami publikovaných článkov.

Viac

Laboratórna diagnostika

-priamo na pracovisku sme schopní  NON-STOP  vyšetriť  15 biochemických parametrov (ALB-albumín, ALP-alkalická fosfatáza, ALT-alanínaminotransferáza, AMYL-amyláza, Ca2+-celkový vápnik, CREA-kreatinín, GGT-gamaglutamyl tranferáza, GLOB-globulíny, Glu-glukóza, CHOL-cholesterol, LIPA-lipáza, PHOS-fosfor,TBIL-celkový bilirubín, TP-celkový proteín, UREA-močovina), prietokovou cytometriou vyhotoviť kompletný  12 parametrový (aj diferenciálny vrátane retikulocytov) krvný obraz, stanoviť krvné elementy (Na,K,CL), krvné plyny a acidobázu (pH, pCO2, tCO2, HCO3-, Anion Gap, BE), semikvantitatívnu močovú analýzu, kvantifikáciu U P:C (pomer proteinu ku kreatinínu v moči),  vyšetrenie močového sedimentu- cytologicky

-priamo na pracovisku stanovujeme hladiny kortizolu (ACTH stimulačný testHDDT, LDDT), cT4 (hypo/hypertyreóza), žlčové kyseliny

-priamo na pracovisku máme k dispozícii testy na špecifickú psiu pankreatickú lipázu (cPL) a rovnako na mačaciu (fPL) na diagnostiku pancreatitis u psov a mačiek

-priamo na pracovisku stanovujeme tieto parametre zrážania krvi: PT, aPTT

– priamo na pracovisku máme k dispozícii spoľahlivé testy na ochorenia ako FeLV, FIV, CPV (parvoviróza psov), 4Dx test (diagnostika anaplazmy/dirofilárie/borelie-C6 protilátky! a ehrlichie u psov), a rovnako aj na Giardiózu

– priamo na pracovisku si vyhodnocujeme krvné nátery, cytologické odbery, stery, zoškraby..

– spolupracujeme s viacerými externými laboratórnymi pracoviskami  doma aj v zahraničí pre kompletnú diagnostiku celého spektra ochorení
Pri odosielaní pacienta na laboratórnu diagnostiku  Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– pri odberoch krvi min 12, prípadne 24-hodinová hladovka (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje), pri špecifických vyšetreniach (najmä funkčné testy ako žlčové kyseliny a pod.) nás, prosím, neváhajte vopred kontaktovať

Kardiológia

Klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie hrudnej dutiny (ak nie je k dispozícii), EKG vyšetrenie, USG vyšetrenie srdca (doppler), vyšetrenie krvi so zameraním na funkciu obličiek a hladiny kardiomarkerov ( u mačiek aj funkciu štítnej žľazy), vypracovanie lekárskej správy aj s návrhom na terapiu.
Pri odosielaní pacienta na kardiologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, progresia prípadu a posledná medikácia) – výsledky laboratórnych testov (ak žiadne neboli robené-budú tieto vykonané na našom pracovisku)

– RTG hrudnej dutiny alebo aspoň popis RTG Th

– hladovka min 12h kvôli prípadnému odberu krvi (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje)

– vzorka moču (pokiaľ možno raňajšia)

Respiračné ochorenia

Klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie jednotlivých častí respiračného aparátu na základe klinického vyšetrenia, prípadné endoskopické vyšetrenie jednotlivých častí respiračného aparátu aj s odberom vzoriek na bakteriologické, cytologické, prípadne histologické vyšetrenie, vypracovanie podrobnej správy aj s návrhom na terapiu a ďalší postup pri starostlivosti.
Pri odosielaní pacienta na vyšetrenie dýchacieho aparátu Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, progresia prípadu) – v prípade endoskopického vyšetrenia min 12 hod hladovka (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje)

Gastroenterológia

-RTG vyšetrenie zažívacieho aparátu –natív aj kontrast (barium alebo jód podľa indikácie)

-USG vyšetrenie GIT- morfológia parenchymatóznych orgánov (pankreas, pečeň…), poruchy peristaltiky, intramurálne zmeny….

– endoskopické vyšetrenie – explorácia, biopsia, odstránenie cudzých telies (odstrániteľných endoskopicky……) a to najmä pažerák, žalúdok, prípadne duodenum a colon

– laboratórna diagnostika-koprológia, larvoskopia – funkčné testy a diagnostika ochorení pankreasu (EPI, pancreatitis, portosystémové shunty…….)

Onkológia

Klinické vyšetrenie, vyšetrenie dostupnými zobrazovacími technikami (USG, RTG, endoskopia) na základe klinického vyšetrenia, spojeného s odberom vzoriek na cytologické a histologické vyšetrenie, odber a vyšetrenie krvi na biochemické a hematologické vyšetrenie, vypracovanie podrobnej správy s návrhom na ďaľšiu diagnostiku a terapiu, prípadné vypracovanie a konzultácia chemoterapeutického protokolu.

Pri odosielaní pacienta s onkologickým problémom (aj suspektným) Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):

– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, progresia prípadu)

– doposiaľ použitá terapia a jej efekt

– výsledky laboratórnych testov – výsledky cytológie, histológie

– RTG, USG alebo ich popis ak sú k dispozícii (prípadne výsledky iných zobrazovacích techník)

– hladovka min 12h

– raňajšia vzorka moču

– raňajšia vzorka stolice (ak sú u pacienta aj príznaky GI ochorenia)

Endokrinológia

Diagnostika a terapie:
– hyperadrenokorticismus, ACTH stimulační test, HDDT, LDDT a jejich  vyhodnocení, nastavení léčby,  zprostředkování adrenalektomie ( CT)

– hypoadrenokorticismus – hypotyreoza – vyšetření T4, TSH, T4 equilibrium dialysis ( sporné  prípady, sekundární  hyp. ) nastavení léčby

– diabetes mellitus- diagnostika, glykemická křivka a nastavení dávkování  insulinu, vyšetření   fruktosaminu, řešení diabetu nereagujícího na podávání  insulinu

– onemocnění exokrinního pankreatu- pankreatitis, EPI , vyšetření cPL, fPL, TLI

– diagnostika dalších méně obvyklých endokrinopatii, vyšetření pohlavních hormonu a řešení jejich  disbalance
Pri odosielaní pacienta na endokrinologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, doterajšia terapia progresia prípadu) – z dôvodu odberov krvi  min 12 hod hladovka (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje)

Dermatológia

– vyšetrenie trvá od 60-90 minút

– je vhodné prísť nalačno (12 hodinová hladovka, piť Vaše zvieratko môže)

– vypracujeme podrobný dermatologický dotazník (dermatologickú anamnézu v spolupráci s majiteľom), klinické a dermatologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia-cytológia, parazitologické, bakteriologické, mykologické vyšetrenie, odber a vyšetrenie krvi-celkový screening a endokrinologické profily, odber a vyšetrenie kožných bioptátov (dermatohistopatologické vyšetrenie)

– spolupracujeme s externými laboratóriami a externými spolupracovníkmi (dermatohistopatológiu nám vyhodnocuje Dr. Rybníček DipECVD, v oblasti alergenodiagnostiky spolupracujeme s Dr. Panákovou DipECVD)

– navrhnutie diagnostického a terapeutického postupu
Pri odosielaní pacienta na dermatologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– ak má Vaše zvieratko nejaký kožný problém-vypadanú srsť, chrasty, škrabe sa….., prosím neaplikujtepred vyšetrením svojvoľne žiadne prípravky (zásypy, masti, roztoky, šampóny…). Je to kvôli  laboratórnym vyšetreniam.

– ak už bolo Vaše zvieratko prvotne ošetrené u iného kolegu a prídete na dermatologické vyšetrenie k nám, prineste si prosím so sebou informácie (najlepšie lekársku správu/chorobopis) o vykonaných  vyšetreniach, aplikovaných prípravkoch a medikácii (aké injekcie a tabletky psík/mačička dostal a  ako dlho ich užíval)

– v rámci vypracovania dermatologickej anamnézy si prosím prichystajte informácie o tom ako dlho problém trvá, o značke krmiva, ktorým kŕmite Vaše zvieratko, aké kozmetické prípravky používate a použitie odčervovacích a antiparazitárnych prípravkov (obojky/spot on pipety)

Nefrológia/urológia

– RTG diagnostika močového aparátu (natív, kontrast-exkrečná urografia, cystografia)

– USG vyšetrenie močového aparátu, cystocentéza

– vyšetrenie moča- cytologické, bakteriologické, biochemické, stanovenie U P:C pomeru

– vďaka možnosti 24-hodinovej hospitalizácie a kompletnému laboratórnemu vybaveniu-riešenie pacientov s ARF/CRF (akútne/chronické renálne zlyhanie) -máme bohaté skúsenosti s využitím najnovších poznatkov modernej veterinárnej medicíny (použitie erytropoetínu, aplikácia nutričných sond….)

– chirurgické zákroky na močovom aparáte-viď chirurgia

Oftalmológia

v tejto oblasti poskytujeme diagnostiku a terapiu najmä týchto ochorení:

  • zápalové, alergické, autoimunitné a infekčné ochornia mačiek a psov
  • plastická korekcia viečok- entropium, ektropium, tumory viečka, chalazion…
  • cherry eye / prolabs žlazy tretieho viečka
  • ochorenia slzného aparátu
  • erózie/rany/vredy rohovky
  • ochorenia/tumory orbity a periorbity ( RTG/USG vyšetrenie )
  • odber vzoriek pre genetické testy ( sub/luxácia šošovky vo vybraných chovateľských kluboch )