VetPoint Blog

Hugo, pes s veľkým srdcom.

V apríli 2010 k nám majiteľka priviedla svojho Huga, 3 ročnú Bordeaux dogu s tým, že sa mu už dlhší čas nalieva brucho vodou.

Viac

Dilatačná kardiomyopatia (primárne ochorenie srdcového svalu)

Čo to je?
Je to ochorenie srdcového svalu charakterizované dilatáciou všetkých štyroch oddielov srdca, hlavne však ľavej komory a zníženou schopnosťou srdcovej svaloviny kontrahovať sa. Ide o ochorenie, kedy sa ochorenie srdcového svalu objaví z neznámej príčiny, preto sa označuje aj ako idiopatické. Viac