VetPoint Blog

HGE-akútna hemoragická gastroenteritída.

S týmto akútnym ochorením sa stretávame najmä u mestských psov. Sú to zvieratá zdravé, riadne vakcinované a odčervené, žijúce v domácnosti, kde nemajú bežne prístup k nástrahovým jedom alebo iným otravám. Často sa však stáva, že pri venčení niečo zjedia,upracú smetný kôš alebo len olížu a ich zažívací aparát prehnane reaguje na nový antigén. Ak zjedia niečo pokazené, kde sú pomnožené zárodky klostrídií, môžu byť následky častokrát aj fatálne. Viac

Malí savci – Obezita


Se vzrustajícím počtem  králíku a morčat  chovaných ze záliby se stále častěji setkávám se obezitou u těchto jedincu. Kontrola hmotnosti a dusledné složení krmné dávky je mnohem snadnější řešení než snižování hmotnosti u obézních pacientu. Králíci mají velmi unikátní trávicí systém závislý na velmi křehkém  poměru  funkční mikroflóry. Každá dramatická redukce příjmu krmiva, kterou bychom chtěli dosáhnout snížení hmotnosti,  vede k porušení  této mikroflóry a trávicím problémum se závažnými dusledky. Viac

Malí savci – onemocnění trávicího traktu

Ve veterinární ordinaci se často setkáváme s onemocněními drobných savců, které často vycházejí pouze z neinformovanosti chovatele o biologii a potravním chování daného druhu. Účelem tohoto článku je ukázat majitelům těchto domácích mazlíčků, jak těmto chorobám předcházet. Viac

Malí savci- správné složení krmné dávky u jednotlivých druhů drobných bylinožravých savců chovaných v domácnosti

V přírodě se drobní savci jako králíci a morčata   živí potravou sestávající hlavně ze suché a čerstvé trávy, bylin a listí. Semena a ostatní složky potravy mají pouze ojediněle a proto není divu, že zvířata v přírodě netrápí obezita, problémy s trávením a se zubama. Viac

Máme hnačku- čo s tým?

Asi každý majiteľ už prežil so svojim miláčikom problém zvaný hnačka. Je nepríjemný pre obe strany, hlavne, ak zvieratko žije trvale v byte, bez možnosti výbehu, alebo keď na ten výbeh nestihne dobehnúť. Viac

Portosystemický shunt (PSS )

U zdravého psíka všetky cievy z vnútorných orgánov určených pre spracovanie potravy vedú do pečene, aby sa tam krv takpovediac prečistila a spracovala všetky živiny. Portosystemický shunt, alebo „skrat“ je vrodená cievna porucha v dutine brušnej,  keď spojovacia žila ( portálna žila ) z vnútorných orgánov obchádza pečeň a všetky škodlivé metability, čo mali byť spracované v pečeni naďalej kolujú v krvi – jedná sa o extrahepatálny PSS. Viac

Krmná sonda u koček- proč a jak?

Kočka je speciální tvor a proto si občas vyžaduje i speciální zacházení. Kočky jsou velmi citlivé na jakékoli změny, jak u sebe samých tak i ve svém prostředí. Pokud je kočka nějakým způsobem nemocná, nebo se pouze necítí dobře , nebo je ve stresu, tak první čeho si všimneme je, že taková kočka přestane žrát, nebo alespoň sníží množství přijatého krmiva. Viac

Zubný povlak a zubný kameň u psov a mačiek

Súčasťou kvalitnej starostlivosti a prevencie je nepochybne aj starostlivosť o chrup. Platí to úplne rovnako o nás, ľuďoch  ako aj o našich štvornohých miláčikoch. Vieme, že ochorenia zubov môžu byť zdrojom bolestivosti a znižuje sa tak chuť  do jedla. Zároveň môžu byť zdrojom chronických infekcií s následnými ochoreniami srdca či obličiek. Nemali by sme preto starostlivosť o chrup podceňovať. V nasledujúcich riadkoch by sme Vám túto problematiku radi priblížili trochu detailnejšie.

Viac

Nadváha domácich miláčikov

Nadváha a obezita nie je len problémom ľudí, ale vyskytuje sa čoraz vo vyššej miere aj u domácich miláčikov. Hovoríme predovšetkým o psoch, v menšej miere tiež o mačkách a králikoch. Viac

Endoparazity- vnútorné parazity psov a mačiek

 

Obsahom tohoto článku sú potenciálne riziká prenosu endoparazitov zo zvierat na človeka. Je to pomerne obsiahla téma a zužuje sa tu na helmintózy-„červy“ tráviaceho traktu psov a mačiek. Táto problematika nie je ničím nová. Z filozofického pohľadu by sa dalo povedať, že je stará ako ľudstvo samé, respektíve ako spolužitie človeka a psa. Nejedná sa preto o akéhosi „strašiaka“ niečím novým a nečakaným.
V záplave informácií, ktoré má dnešný človek k dispozícii chcem poukázať tie, ktoré považujem za dôležité jednak pre chovateľov a majiteľov psov a mačiek a rovnako aj pre širokú verejnosť.

Viac