VetPoint Blog

Cystický adenokarcinom dělohy u králíka- klinický případ

Adenokarcinom dělohy je nejčastěji se vyskytujícím tumorem u samic králíka domácího. Tento typ tumoru se zřídka nachází u jedinců mladších čtyř let. Genetickou predispozici k tomuto onemocnění mají plemena Americký Tan, Holandský zakrslý, Francouzský stříbrný a Havana. U těchto plemen je incidence onemocnění u samic starších čtyř let 50 -80% (4).

S věkem prochází endometrium progresívními změnami, zvyšuje se celularita tkáně a ubývá obsahu kolagenu, dochází k atrofii glandulárního epitelu (1). Tyto změny mají za následek vznik celé řady patologických stavů na děloze a v konečném stádiu i vznik adenokarcinomu. Viac

Neobvyklý případ nekrotické enteritidy u králíka a jeho řešení – klinický případ

Nekrotická enteritida je zřídka se vyskytujícím onemocněním u králíka domácího. V našem případě se jednalo o neobvyklou ložiskovou enteritidu, která vyústila v nekrózu dvou prstencovitých úseků tenkého střeva, která se projevila jako klinická střevní neprůchodnost. Podobné případy jsou o to problematičtější z toho důvodu, že klinické příznaky jsou ve většině případů velmi podobné s klinickými projevy ostatních onemocnění trávicího traktu a další diagnostické metody odhalí většinou pouze známky obstrukce a zástavu nebo zpomalení činnosti GIT. Pokud bychom se v našem případě nerozhodli pro chirurgickou intervenci s podezřením na přítomnost cizího tělesa, pacient by s největší pravděpodobností uhynul. Viac

Použití kaudálního epigastrického axiální flapu při rekonstrukci defektu po extirpaci novotvaru

 

Použití kožního flapu s arteria et vena epigastrica caudalis superficialis je v literatuře uváděno nejčastěji v souvislosti s krytím kožních defektu na mediální ploše stehna a na břiše. Z anatomického hlediska je důležité, že a. epigastrica caudalis, která prochází společně s v. epigastrica caudalis inquinálním kanálem, krví kaudální oddíl mléčné žlázy v rozsahu tří až čtyř mléčných bradavek. Tento úsek je tedy možné použít a transponovat na krytí kožních defektů nejčastěji na mediální straně pánevní končetiny. Viac

Použitie maxilomandibulárneho externého fixátora- klinický prípad.

V predloženom článku je popísany prípad otvorenej trieštivej zlomeniny sánky u mačky spôsobenej strelným poranenim. Vzhľadom na lokalizáciu zlomeniny a rozsah roztrieštenia sme na fixáciu použili maxilomandibulárny externý fixátor. Hojenie prebiehalo bez komplikacií, pacient toleroval fixátor veľmi dobre a po 44 dňoch sme po posudení kontrolného rontgenogramu fixátor zložili. Počas doby hojenia mal pacient nasadenú esofagealnu nutričnú sondu, ktorú dobre toleroval do 42. dňa, kedy si ju náhle odstránil. Od prvého dňa po chirurgickom zákroku mal pacient tendencie spontánne prijímať tekutiny a kašovitú potravu. Viac

Metastazujúci zmiešaný testikulárny nádor u kryptorchidného psa spojený s hyperestrogenizmom.

S nádorovými zmenami kryptorchidných semenníkov sa stretávame pomerne často. Nie každý prípad prerastá až do takej patogenity ako popísaný pacient. Určite však nie je ojedinelý. Sme preto presvedčení, že včasná orchiektómia u takýchto zvierat je terapiou voľby a de facto jedinou možnou prevenciou pred podobnými komplikáciami. Viac

Použitie flapu m. sartorius pri rekonštrukcii traumatickej hernie brušnej dutiny u mačky.

V predloženej kazuistike je popísaný prípad chirurgického riešenia traumatickej hernie brušnej steny u mačky následkom tupého úderu. Rozsah defektu zahrňoval takmer polovicu brušnej dutiny. Aj napriek tomu nedošlo k poškodeniu vnútorných orgánov. Rekonštrukciu brušnej steny sme dosiahli kombináciou bilaterálnej repozície m. sartorius cranialis a použitím implantačnej mriežky. V pooperačnom období sme museli riešiť komplikáciubilaterálnu nekrózu kaudálnych dvoch mliečnych jednotiek, ktoré sme museli pri druhej operácii resekovať. Následná rekonvalescencia prebehla bez komplikácií a návratom pacienta do plnohodnotného života. V záverečnej diskusii je venovaná pozornosť technickým aspektom použitej metodiky ako aj príčinám vzniknutých komplikácií. Viac

Chirurgické riešenie perineálnej hernie-porovnanie dvoch metodík-použitie implantačnej mriežky a transpozícia m. semitendinosus.

Predložená kazuistika predkladá dve rôzne metodiky riešenia PH. Podrobnejšie popisuje menej používanú techniku transpozície m. semitendinosus. Ako pri mnohých iných chirurgických ochoreniach, ani tu neexistuje jednoznačná indikácia pre tú ktorú techniku. Je len na voľbe operatéra, jeho skúsenostiach a technickej zručnosti, pre ktorú sa rozhodne. Verím , že aj na základe predloženého článku bude rozhodovanie pre jeho čitateľa o niečo jednoduchšie. Viac