Fenka Kyra s babeziozou

Do našej nemocnice bola dovezená Kyra, 8 ročná nekastrovaná samica labradorského retrívra. Majitelia u nej zaznamenali nechuť do jedla, bolesti brucha a hnačku, všetko asi 12 hodín pred príchodom do našej nemocnice. Kyra bola práve uprostred hárania, hárala doteraz pravidelne, netrpela ani na falošné gravidity.

Klinickým vyšetrením sme zistili miernu nadváhu, mierne zvýšenú telesnú teplotu (39,4), viditeľné sliznice boli ružové s dobrou perfúziou, nezväčšené hmatateľné lymfatické uzliny, na pohmat bolestivú brušnú dutinu, fyziologický posluchový nález hrudníka. Vzhľadom na prebiehajúci estrus bol prítomný mierne krvavo zafarbený výtok z vulvy, ktorá bola opuchnutá. Klinické symptómy boli nešpecifické, preto sme s majiteľmi skonzultovali ďaľšie postupy diagnostiky, najmä vyšetrenie krvného obrazu, biochémie krvi a vyšetrenie moču.

Vyšetrenie moču preukázalo jeho tmavé zafarbenie (farba kokakoly), čo je spôsobené vysokým obsahom buď celých červených krviniek, alebo v tomto prípade vysokým obsahom bilirubínu, ktorý sa v moči nahromadil v dôsledky zvýšeného rozpadu červených krviniek.Tento nález vzbudil podozrenie na infekciu parazitom červených krviniek zvaným Babézia. Toto podozrenie bolo následne potvrdené mikroskopickým nálezom týchto parazitov v červených krvinkách v krvnom nátere (potvrdené aj pomocou špeciálneho farbenia na ŠVPÚ Bratislava).

Na základe diagnózy bola majiteľom navrhnutá 24h hospitalizácia a kauzálna (lieči sa príčina) a symptomatická (liečia, prípadne zmierňujú sa symptómy ochorenia) terapia. Takisto bolo odporučené zaistiť potencionálneho darcu krvi pre prípadnú transúziu.  Naštastie majitelia priviedli Kyru včas a podarilo sa ju zachrániť aj bez transfúzie. Nutná však bola intenzívna antibiotická a infúzna terapia a opakované kontrolné vyšetrenia krvi. Z hematologického hľadiska bolo u Kyry všetko v poriadku, ale biochemické parametre ukázali očakávanú zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov. Pri deštrukcii červených krviniek dochádza k hromadeniu odpadových látok v organizme a pečeň nemôže v tomto prípade dostatočne prečistiť krv a je preťažená.

Pri poslednej kontrole boli pečeňové enzýmy po diéte v normále a Kyra sa vrátila zase vyvádzať na petržalske trávniky.