Fenka Saška s aspiračnou pneumóniou

Na nočnú pohotovosť bola predvedená dvojročná fenka írskeho vlkodava- Saša s chroptivým kašľom a akútne sa zhoršujúcim dýchaním, ktoré začalo po pobyte na chate.

Podrobné klinické vyšetrenie odhalilo výrazné exspiračné tachypnoe (ťažký namáhavý výdych), horúčku (40,8), silne hyperemické (tmavočervené) sliznice, modrofialový jazyk a posluchovým vyšetrením hrudníka patologické prídavné šelesty. Vzhľadom na akútny stav pacienta bola navrhnutá okamžitá hospitalizácia a stabilizácia pacienta kyslíkovou terapiou a ďaľšie diagnostické testy boli odložené až bude pacient stabilný. Klinický stav naznačoval 2 možné diagnózy. Ochorenie srdca a zápal pľúc.

Po stabilizácii pacienta sme pristúpili k ďaľšej diagnostike. Krvný obraz ukázal výraznú leukocytózu (vysoký počet bielych krviniek) spôsobenú najmä neutrofíliou (vysoký počet jedného z 5 druhobielych krviniek) a miernu anémiu (nízky počet červených krviniek). Toto vyšetrenie výrazne posunulo do popredia zápal pľúc ako možný problém, čo bolo neskôr potvrdené aj rentgenologickým vyšetrením, ktoré okrem zápalu pľúc ukázalo aj komplikáciu v podobe pneumotoraxu (nahromadenie vzduchu v dutine hrudníka) a bronchoskopickým vyšetrením. Prítomnosť pneumotoraxu ukazovala na aspiračnú pneumóniu. Je to zápal pľúc spôsobený poškodením dýchacích ciest kyslým agresívnym obsahom žalúdka, ktorý sa do pľúc dostal vdýchnutím po zvracaní.

Stav pacienta sa však zo začiatku nezlepšoval podľa predstáv (aj keď sa ani nezhoršoval). K zlepšeniu došlo až po nasadení kombinácie niekoľkých antibiotík spolu s podpornou terapiou. Saška nakoniec u nás zotrvala 10 dní a 10 nocí. Dnes na tento pobyt u nás zostali iba spomienky.