Hugo, pes s veľkým srdcom.

V apríli 2010 k nám majiteľka priviedla svojho Huga, 3 ročnú Bordeaux dogu s tým, že sa mu už dlhší čas nalieva brucho vodou.

 V anamnéze uviedla, že v októbri minulého roka mu bolo diagnostikované zlyhanie obličiek, ktoré bolo terapeuticky zvládnuté infúznou terapiou. Bruško sa mu nalieva posledné 2 mesiace, pravidelne chodia na abdominocentézy (odstránenie tekutiny z brušnej dutiny) 1x za týždeň. Dýchacie ťažkosti má iba v prípade kedy sa mu nahromadí voda v bruchu, inak ani nekašle, ani sa nezadýchava, len je viacej lenivý. Jesť mu ale chutí, občas máva redšiu stolicu. Klinickým vyšetrením sme zistili suchú, matnú srsť a kožu so zníženou elasticitou, čo svedčí o miernej dehydratácii. Sliznice boli ružové, ale so známkami zníženej perfúzie periférnych tkanív (predĺžený čas spätného plnenia kapilár, chladnejšie periférie). Posluch hrudníka odhalil abnormality srdcovej činnosti, najmä tachykardiu (zrýchlená srdcová činnosť), arytmiu a mierny šelest na pravej strane hrudníka. Takisto boli auskultované aj abnormálne dýchacie šelesty, najmä chropky (zvuk podobný praskajúcim bublinám v tekutine). Ďalej bolo zjavné zväčšenie brucha veľkého rozsahu spôsobené nahromadením tekutiny a pozitívny hepatojugulárny manéver (naplnenie cievy na krku po stlačení brucha v oblasti pečene). Pri vyšetrení pulzu sme zistili jeho deficit.

Majiteľke bolo navrhnuté kompletné kardiologické vyšetrenie, skladajúce sa z EKG, Rentgenu hrudníka a ultrazvuku srdca a abdominocentéza s odstránením tekutiny z brušnej dutiny. Elektrokardiografickým vyšetrením bola zdiagnostikovaná atriálna fibrilácia (veľmi rýchla činnosť srdcových predsiení vyše 400/min) s výskytom predčasných ventrikulárny kontrakcií (stiahnutie srdcovej komory sa objaví skôr ako sa očakáva podľa rytmu srdca) a tachykardia (zvýšená frekvencia srdcovej činnosti, v tomto konkrétnom prípade 245/min). Rentgenologickým vyšetrením hrudníka bol zistený pľúcny edém a nahromadenie tekutiny v pleurálnom priestore (v priestore oddelujúcom pľúca od hrudnej steny). Ultrazvukovým vyšetrením srdca bola diagnostikovaná dilatačná kardiomyopatia s miernou insuficienciou mitrálnej chlopne (nedostatočnosť chlopne oddelujúcej ľavú predsieň od ľavej komory) a dysplázia trikuspidálnej chlopne (nesprávne vyvinutá chlopeň oddelujúca pravú predsieň od pravej komory). Abdominocentézou bolo odtránené 6 litrov svetločervenej tekutiny (tzv. transudátu – výpotok nezápalového pôvodu). Na základe týchto nálezov bola nasadená terapia diuretikami, ACE inhibítormi, pimobendanom a digitálisovými glykozidmi, vyslovená zlá prognóza pre dlhodobé prežívanie.

Pri kontrole o týždeň neskôr už bol Hugo podstatne živší, veselší, pil a papal dobre, ale prejavili sa vedľajšie účinky terapie v podobe hnačky. Pri klinickom vyšetrení sme zistili úpravu srdcovej činnsoti (zníženie frekvencie z 245/min na 160/min) a úpravu kvality pulzu. Zopakovali sme rentgenologické vyšetrenie hrudníka, ktoré preukázalo výrazný ústup pľúcneho edému, kompletnú resorpciu tekutiny z pleurálneho priestoru a generalizovanú kardiomegáliu (zväčšenie srdcového tieňa). Brušná dutina bola naplnená, ale zďaleka nie do takej miery ako pri prvej návšteve. Po konzultácii bola zvýšená dávka diuretík a pacient odoslaný späť k referujúcemu lekárovi.

Každopádne prognóza ostávala zlá, ale napriek tomu sa Hugo za výrazného prispenia svojej starostlivej majiteľky má momentálne (6/2010) celkom dobre a prospieva.