VetPoint Blog

Transfúzia

Indikácie

Pod pojmom transfúzia najčastejšie rozumieme náhradu krvi v prípade jej straty. V dnešnej dobe sa ale už nejedná iba o náhradu plnej krvi, ale aj o náhradu krvných produktov ako napríklad erytrocytov (červených krviniek) alebo plazmy. Viac

Nebezpečné kliešte

Sú príbuzné pavúkov. Dospelé jedince majú osem nôh, samčeky sú 2 mm veľké a samičky 10 mm. Práve samičky potrebujú krv na to aby sa mohli rozmnožovať a sú to práve ony, kto cicaním krvi obťažuje nás a našich štvornohých priateľov. Ich aktivita v prírode prebieha v našich podmienkach od marca do októbra, ale v podstate sa dá ohraničiť ukončením a nástupom mrazov. Nie sú teda prekvapujúce ani prípady z februára alebo novembra.

Viac

Endoskopia-diagnostická a terapeutická metoda

Endoskopia je minimálne invazívna diagnosticko-terapeutická metoda  pomocou ktorej získavame dôležité informácie ohľadom štruktúry a funkcie vyšetrovaných orgánov. Je to rýchla a spoľahlivá diagnostika s  kratšou dobou rekonvalescencie ako po chirurgických zákrokoch. Viac

Môj pes je chorý, preto potrebuje antibiotiká.

Hovorí sa – aká bolesť, taká medicína. Toto porekadlo má v prvom rade prenesený význam, ale dá s tu nájsť aj kus medicínskej pravdy. Viac

Osina – nepríjemný suvenír z letnej prechádzky


Mnoho chovateľov psov sa už oboznámilo s osinou. Skúsenosti s osinami sú len málokedy príjemné a ide skôr o hrozbu pre psy na prechádzkach neskoro na jar a v lete. Viac

Cystický adenokarcinom dělohy u králíka- klinický případ

Adenokarcinom dělohy je nejčastěji se vyskytujícím tumorem u samic králíka domácího. Tento typ tumoru se zřídka nachází u jedinců mladších čtyř let. Genetickou predispozici k tomuto onemocnění mají plemena Americký Tan, Holandský zakrslý, Francouzský stříbrný a Havana. U těchto plemen je incidence onemocnění u samic starších čtyř let 50 -80% (4).

S věkem prochází endometrium progresívními změnami, zvyšuje se celularita tkáně a ubývá obsahu kolagenu, dochází k atrofii glandulárního epitelu (1). Tyto změny mají za následek vznik celé řady patologických stavů na děloze a v konečném stádiu i vznik adenokarcinomu. Viac

Malí savci – kastrace, sterilizace a onemocnění pohlavního aparátu

 

Pokud se ptáte proč byste si měli nechat vykastrovat/sterilizovat svého králíka nebo morče je několik duvodu, proč byste o tom měli přemýšlet. Pokusím se vám objasnit všechny výhody a upozornit vás na rizika těchto zákroku. Viac

HGE-akútna hemoragická gastroenteritída.

S týmto akútnym ochorením sa stretávame najmä u mestských psov. Sú to zvieratá zdravé, riadne vakcinované a odčervené, žijúce v domácnosti, kde nemajú bežne prístup k nástrahovým jedom alebo iným otravám. Často sa však stáva, že pri venčení niečo zjedia,upracú smetný kôš alebo len olížu a ich zažívací aparát prehnane reaguje na nový antigén. Ak zjedia niečo pokazené, kde sú pomnožené zárodky klostrídií, môžu byť následky častokrát aj fatálne. Viac

Neobvyklý případ nekrotické enteritidy u králíka a jeho řešení – klinický případ

Nekrotická enteritida je zřídka se vyskytujícím onemocněním u králíka domácího. V našem případě se jednalo o neobvyklou ložiskovou enteritidu, která vyústila v nekrózu dvou prstencovitých úseků tenkého střeva, která se projevila jako klinická střevní neprůchodnost. Podobné případy jsou o to problematičtější z toho důvodu, že klinické příznaky jsou ve většině případů velmi podobné s klinickými projevy ostatních onemocnění trávicího traktu a další diagnostické metody odhalí většinou pouze známky obstrukce a zástavu nebo zpomalení činnosti GIT. Pokud bychom se v našem případě nerozhodli pro chirurgickou intervenci s podezřením na přítomnost cizího tělesa, pacient by s největší pravděpodobností uhynul. Viac

Použití kaudálního epigastrického axiální flapu při rekonstrukci defektu po extirpaci novotvaru

 

Použití kožního flapu s arteria et vena epigastrica caudalis superficialis je v literatuře uváděno nejčastěji v souvislosti s krytím kožních defektu na mediální ploše stehna a na břiše. Z anatomického hlediska je důležité, že a. epigastrica caudalis, která prochází společně s v. epigastrica caudalis inquinálním kanálem, krví kaudální oddíl mléčné žlázy v rozsahu tří až čtyř mléčných bradavek. Tento úsek je tedy možné použít a transponovat na krytí kožních defektů nejčastěji na mediální straně pánevní končetiny. Viac