VetPoint Blog

Ortopédia.

  • diagnostika

          – ochorenia pohybového aparátu-diagnostika krívania

– rtg diagnostika, zhotovovanie rtg na posúdenie dedičných vád-DBK,DLK

– odber a vyhodnotenie synovie-cytológia, bakteriologia

– máme dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a riešením ochorení ako luxácia pately, ochorenie/ruptúra predného kríženého väzu,    diagnostika lézií v ramennom, lakťovom a bedrovom kĺbe

– zápalové ochorenia kostí a kĺbov

– onkologické ochorenia kostí

  • terapia

          – chirurgické riešenie-artroplastika kolenného kĺbu pri vrodenej instabilite pately

– chirurgické riešenie –artropalstika kolena pri ochorení/ruptúre predného skríženého väzu kolena

– chirurgické riešenie-miniartrotomia lakťa/osteotómia ulny pri riešení komplexu dysplázie lakťového kĺbu/ochorenia mediálneho kompartmentu

– chirurgické riešenie Legg-Calvé –Pertes ochorenia u  psov malých plemien

– chirurgické riešenie menej častých vrodených ochorení kĺbov ako OCD rameného , pätového kĺbu – v indikovaných prípadoch sprostredkujeme artroskopické ošetrenie (Animalclinic, Praha)

– korekčné zákroky-osteotomie pri liečbe vývojových a získaných deformít končatín použitím štandarných (pomocou kostnej platničky-closed wedge osteotomy, dome osteotomy) aj nadštandardných metodík (externé lineárne a cirkulárne fixátory-kompresia/dystrakcia, open wedge osteotomy)

– pri  odosielaní pacienta na chirurgický zákrok Vás prosíme o zaslanie dokumetnácie o predošlej diagnostike/liečbe a prípadne priebehu ochorenia

– pacientov podľa možnosti (ak tomu nebráni  silná bolestivosť) nemedikujte  akýmikoľvek analgetikami (nsaid/morfíny….)

– žiadúca je 12-hodinová hladovka (kvôli anestézii na zhotovenie rtg) – predošlá telefonická alebo mailová komunikácia je vítaná

Pri pacientoch referovaných na chirurgický zákrok Vám po predošlej dohode radi umožníme účasť na samotnom zákroku.

Niekoľko príkladov toho, čomu sa venujeme nájdete v sekcii odborných textov a rovnako aj nami publikovaných článkov.

Chirurgia.

V prvom rade by sme Vám radi dali do pozornosti fakt, že disponujeme kompletne vybavenou operačnou sálou. Všetky chirurgické zákroky vykonávame v inhalačnej anestézii s plným pacientským monitoringom (EKG,SpO2,EtCO2/inCO2,resp). Prístroje ako elektrokauter či vákuová odsávačka sú samozrejmosťou

  • preventívne zákroky   – kastrácie/sterilizácie psov, mačiek, fretiek,králikov

-preventívne gastropexie veľkých plemien psov

  • brušná chirurgia   – chir. riešenie defektov stien telesných dutín- hernie:  umbilikálna, inguinálna, perineálna, diafragmatická

– operácie GIT – chir. riešenie dilátacie/torzie žalúdka, biopsie, cudzie telesá, resekcie čriev/žalúdka, pyloroplastika….

– operácie na močovom aparáte-nefrotomia, nefrectomia, ureteroplastika, cystotomia, biopsia, uretrostomia

– operácie sleziny/pečene-biopsie/parcialne resekcie, totálna resekcia (slezina)

– operácie na pohlavnom aparáte-cisársky rez, chir.riešenie pyometry

  • onkologická chirurgia

           – resekcia kožných/podkožných útvarov

– mastektómie

– resekcia novotvarov v ústnej dutine –mandibulectomia, maxilectomia

  • rekonštrukčná a plastická chirurgia -riešenie veľkých kožných defektov, starých a zle hojacich sa rán pomocou najmodernejších postupov plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (axiálne a transplantačné flapy/grafty, stretchig techniky……)
  • hrudná chirurgia – chirurgia pažeráka/priedušnice, pericardectomie, chirurgické riešenie chylothorax-u, PDA

Niekoľko príkladov toho, čomu sa venujeme nájdete v sekcii odborných textov a rovnako aj nami publikovaných článkov.

 

Laboratórna diagnostika

-priamo na pracovisku sme schopní  NON-STOP  vyšetriť  15 biochemických parametrov (ALB-albumín, ALP-alkalická fosfatáza, ALT-alanínaminotransferáza, AMYL-amyláza, Ca2+-celkový vápnik, CREA-kreatinín, GGT-gamaglutamyl tranferáza, GLOB-globulíny, Glu-glukóza, CHOL-cholesterol, LIPA-lipáza, PHOS-fosfor,TBIL-celkový bilirubín, TP-celkový proteín, UREA-močovina), prietokovou cytometriou vyhotoviť kompletný  12 parametrový (aj diferenciálny vrátane retikulocytov) krvný obraz, stanoviť krvné elementy (Na,K,CL), krvné plyny a acidobázu (pH, pCO2, tCO2, HCO3-, Anion Gap, BE), semikvantitatívnu močovú analýzu, kvantifikáciu U P:C (pomer proteinu ku kreatinínu v moči),  vyšetrenie močového sedimentu- cytologicky

-priamo na pracovisku stanovujeme hladiny kortizolu (ACTH stimulačný testHDDT, LDDT), cT4 (hypo/hypertyreóza), žlčové kyseliny

-priamo na pracovisku máme k dispozícii testy na špecifickú psiu pankreatickú lipázu (cPL) a rovnako na mačaciu (fPL) na diagnostiku pancreatitis u psov a mačiek

-priamo na pracovisku stanovujeme tieto parametre zrážania krvi: PT, aPTT

– priamo na pracovisku máme k dispozícii spoľahlivé testy na ochorenia ako FeLV, FIV, CPV (parvoviróza psov), 4Dx test (diagnostika anaplazmy/dirofilárie/borelie-C6 protilátky! a ehrlichie u psov), a rovnako aj na Giardiózu

– priamo na pracovisku si vyhodnocujeme krvné nátery, cytologické odbery, stery, zoškraby..

– spolupracujeme s viacerými externými laboratórnymi pracoviskami  doma aj v zahraničí pre kompletnú diagnostiku celého spektra ochorení
Pri odosielaní pacienta na laboratórnu diagnostiku  Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– pri odberoch krvi min 12, prípadne 24-hodinová hladovka (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje), pri špecifických vyšetreniach (najmä funkčné testy ako žlčové kyseliny a pod.) nás, prosím, neváhajte vopred kontaktovať

Kardiológia

Klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie hrudnej dutiny (ak nie je k dispozícii), EKG vyšetrenie, USG vyšetrenie srdca (doppler), vyšetrenie krvi so zameraním na funkciu obličiek a hladiny kardiomarkerov ( u mačiek aj funkciu štítnej žľazy), vypracovanie lekárskej správy aj s návrhom na terapiu.
Pri odosielaní pacienta na kardiologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, progresia prípadu a posledná medikácia) – výsledky laboratórnych testov (ak žiadne neboli robené-budú tieto vykonané na našom pracovisku)

– RTG hrudnej dutiny alebo aspoň popis RTG Th

– hladovka min 12h kvôli prípadnému odberu krvi (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje)

– vzorka moču (pokiaľ možno raňajšia)

Respiračné ochorenia

Klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie jednotlivých častí respiračného aparátu na základe klinického vyšetrenia, prípadné endoskopické vyšetrenie jednotlivých častí respiračného aparátu aj s odberom vzoriek na bakteriologické, cytologické, prípadne histologické vyšetrenie, vypracovanie podrobnej správy aj s návrhom na terapiu a ďalší postup pri starostlivosti.
Pri odosielaní pacienta na vyšetrenie dýchacieho aparátu Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, progresia prípadu) – v prípade endoskopického vyšetrenia min 12 hod hladovka (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje)

Gastroenterológia

-RTG vyšetrenie zažívacieho aparátu –natív aj kontrast (barium alebo jód podľa indikácie)

-USG vyšetrenie GIT- morfológia parenchymatóznych orgánov (pankreas, pečeň…), poruchy peristaltiky, intramurálne zmeny….

– endoskopické vyšetrenie – explorácia, biopsia, odstránenie cudzých telies (odstrániteľných endoskopicky……) a to najmä pažerák, žalúdok, prípadne duodenum a colon

– laboratórna diagnostika-koprológia, larvoskopia – funkčné testy a diagnostika ochorení pankreasu (EPI, pancreatitis, portosystémové shunty…….)

Onkológia

Klinické vyšetrenie, vyšetrenie dostupnými zobrazovacími technikami (USG, RTG, endoskopia) na základe klinického vyšetrenia, spojeného s odberom vzoriek na cytologické a histologické vyšetrenie, odber a vyšetrenie krvi na biochemické a hematologické vyšetrenie, vypracovanie podrobnej správy s návrhom na ďaľšiu diagnostiku a terapiu, prípadné vypracovanie a konzultácia chemoterapeutického protokolu.

Pri odosielaní pacienta s onkologickým problémom (aj suspektným) Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):

– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, progresia prípadu)

– doposiaľ použitá terapia a jej efekt

– výsledky laboratórnych testov – výsledky cytológie, histológie

– RTG, USG alebo ich popis ak sú k dispozícii (prípadne výsledky iných zobrazovacích techník)

– hladovka min 12h

– raňajšia vzorka moču

– raňajšia vzorka stolice (ak sú u pacienta aj príznaky GI ochorenia)

Endokrinológia

Diagnostika a terapie:
– hyperadrenokorticismus, ACTH stimulační test, HDDT, LDDT a jejich  vyhodnocení, nastavení léčby,  zprostředkování adrenalektomie ( CT)

– hypoadrenokorticismus – hypotyreoza – vyšetření T4, TSH, T4 equilibrium dialysis ( sporné  prípady, sekundární  hyp. ) nastavení léčby

– diabetes mellitus- diagnostika, glykemická křivka a nastavení dávkování  insulinu, vyšetření   fruktosaminu, řešení diabetu nereagujícího na podávání  insulinu

– onemocnění exokrinního pankreatu- pankreatitis, EPI , vyšetření cPL, fPL, TLI

– diagnostika dalších méně obvyklých endokrinopatii, vyšetření pohlavních hormonu a řešení jejich  disbalance
Pri odosielaní pacienta na endokrinologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– referenčný list alebo krátka zdravotná správa (obsahujúca anamnézu, výsledky klinického vyšetrenia, doterajšia terapia progresia prípadu) – z dôvodu odberov krvi  min 12 hod hladovka (pokiaľ to zdravotný stav umožňuje)

Dermatológia

– vyšetrenie trvá od 60-90 minút

– je vhodné prísť nalačno (12 hodinová hladovka, piť Vaše zvieratko môže)

– vypracujeme podrobný dermatologický dotazník (dermatologickú anamnézu v spolupráci s majiteľom), klinické a dermatologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia-cytológia, parazitologické, bakteriologické, mykologické vyšetrenie, odber a vyšetrenie krvi-celkový screening a endokrinologické profily, odber a vyšetrenie kožných bioptátov (dermatohistopatologické vyšetrenie)

– spolupracujeme s externými laboratóriami a externými spolupracovníkmi (dermatohistopatológiu nám vyhodnocuje Dr. Rybníček DipECVD, v oblasti alergenodiagnostiky spolupracujeme s Dr. Panákovou DipECVD)

– navrhnutie diagnostického a terapeutického postupu
Pri odosielaní pacienta na dermatologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností):
– ak má Vaše zvieratko nejaký kožný problém-vypadanú srsť, chrasty, škrabe sa….., prosím neaplikujtepred vyšetrením svojvoľne žiadne prípravky (zásypy, masti, roztoky, šampóny…). Je to kvôli  laboratórnym vyšetreniam.

– ak už bolo Vaše zvieratko prvotne ošetrené u iného kolegu a prídete na dermatologické vyšetrenie k nám, prineste si prosím so sebou informácie (najlepšie lekársku správu/chorobopis) o vykonaných  vyšetreniach, aplikovaných prípravkoch a medikácii (aké injekcie a tabletky psík/mačička dostal a  ako dlho ich užíval)

– v rámci vypracovania dermatologickej anamnézy si prosím prichystajte informácie o tom ako dlho problém trvá, o značke krmiva, ktorým kŕmite Vaše zvieratko, aké kozmetické prípravky používate a použitie odčervovacích a antiparazitárnych prípravkov (obojky/spot on pipety)

Nefrológia/urológia

– RTG diagnostika močového aparátu (natív, kontrast-exkrečná urografia, cystografia)

– USG vyšetrenie močového aparátu, cystocentéza

– vyšetrenie moča- cytologické, bakteriologické, biochemické, stanovenie U P:C pomeru

– vďaka možnosti 24-hodinovej hospitalizácie a kompletnému laboratórnemu vybaveniu-riešenie pacientov s ARF/CRF (akútne/chronické renálne zlyhanie) -máme bohaté skúsenosti s využitím najnovších poznatkov modernej veterinárnej medicíny (použitie erytropoetínu, aplikácia nutričných sond….)

– chirurgické zákroky na močovom aparáte-viď chirurgia