VetPoint Blog

Oftalmológia

v tejto oblasti poskytujeme diagnostiku a terapiu najmä týchto ochorení:

 • zápalové, alergické, autoimunitné a infekčné ochornia mačiek a psov
 • plastická korekcia viečok- entropium, ektropium, tumory viečka, chalazion…
 • cherry eye / prolabs žlazy tretieho viečka
 • ochorenia slzného aparátu
 • erózie/rany/vredy rohovky
 • ochorenia/tumory orbity a periorbity ( RTG/USG vyšetrenie )
 • odber vzoriek pre genetické testy ( sub/luxácia šošovky vo vybraných chovateľských kluboch )

Neurológia

Diagnostické vyšetrenie:

 • špecializované kompletné neurologické vyšetrenie, diagnostika stavov ako sú poruchy vedomia, kŕčové  epizódy, epileptiformné záchvaty, poruchy chovania, bolestivosť, poruchy rovnováhy, chôdze a držania tela
 • RTG vyšetrenie chrbtice a hlavy vrátane kontrastných vyšetrení: myelografia kaudálna, kraniálna
 • odber a vyšetrenie mozgovomiešneho moku
 • diagnostika a terapia epilepsie, vrátane stavov “status epilepticus”

Chirurgické zákroky:
Disponujeme skúseným operačným tímom a kvalitným prístrojovým vybavením  (Linvatec, Inc, USA). Ponúkame chirurgické riešenie ochorení medzistavcovej platničky. Vykonávame následujúce operačné zákroky:  – Hemilaminektomia – Laminektomia –  pri odosielaní pacienta na neurologické vyšetrenie Vás prosíme o následujúce (samozrejme v rámci možností) : Pri podozrení na kompresné ochorenie miechy  (napr. herniacia medzistavcovej platničky) je nutné odoslať pacienta na naše pracovisko čo možno najrýchlejšie (ochrnutý pacient je veľmi akútny)  a bez predchádzajúcej medikácie. Pre diagnostiku kompresných ochorení miechy je veľmi dôležité referovať pacienta taktiež bez medikácie, ktorá by znemožnila diagnostiku alebo výrazne skreslila interpretáciu výsledkov, napr.  pri vyšetrení  mozgovomiešneho moku (kortikosteroidy, nsaid)
Pri pacientoch referovaných na chirurgický zákrok Vám po predošlej dohode radi umožníme účasť na samotnom zákroku.

Informácie pre referujúcich kolegov

Vážené kolegyne, kolegovia

veterinárna nemocnica pre malé zvieratá VetPoint poskytuje štandardnú aj nadštandardnú veterinárnu starostlivosť pre malé zvieratá-psy, mačky a hlodavce nepretržite od  15.10 2007. Počas nášho pôsobenia sa nám podarilo etablovať viaceré odbornosti a poskytované služby, ktoré by sme Vám v najbližších riadkoch radi priblížili a ponúkli. Viac